divendres, 19 d’octubre de 2012

MANIFESTACIÓ A BARCELONA CONTRA LES RETALLADES

L'AMPA DONEM SUPORT A LA MANIFESTACIÓ CONTRA LES RETALLADES, QUE ORGANITZA LA FAPAC EL DIA 27 D'OCTUBRE A LAS 18h A LA PLAÇA URQUINAONA DE BARCELONA  
MANIFESTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Dissabte, 27 d’octubre de 2012
PER LA DIGNITAT I LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC
L’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes
d’una política de retallades socials molt notable que posa
en serioses dificultats el seu caràcter de servei públic.
Aquestes retallades, que estan afectant molt
negativament la qualitat dels centres públics i les
condicions del seu professorat, repercuteixen sobre els
sectors més vulnerables socialment i econòmicament de
la nostra societat.
Aquest curs, a més de perdre, com a mínim, 1 mestre els
centres de primària d'una línia, 1 i mig els de dues línies i
dos els de 3 línies; com també 1 professor/a i mig per
cada 10 grups a secundària, s’ha augmentat el nombre
d’infants i joves per aula i les hores lectives del
professorat. Per si no fos prou, la modificació imposada
dels criteris de les substitucions ha empitjorat encara més
les condicions en què es treballa als centres i ha deixat
uns 2.000 docents a l’atur.
Amb l’excusa de la crisi, el Sr. Wert ha canviat les normes
del joc i ha decretat que les persones substitutes del
professorat no arribarien als centres fins passats 10 dies
lectius (gairebé 15 dies, en realitat), el que hi altera
significativament l’activitat planificada i hi dificulta donar
una atenció adequada a l’alumnat, en provocar que la
resta de professorat deixi de fer les activitats previstes
(reforç, desdoblaments, reunions, etc.) per cobrir aquestes
substitucions.
A més, per si no n’hi havia prou que la Sra. Rigau fos tan
obedient a l’hora d’aplicar aquestes mesures que venien
de Madrid, ara se n’ha tret de la màniga una de nova, que
obliga mestres i professors/es a treballar en unes
condicions totalment indignes i que repercuteixen molt
negativament en el dia a dia als centres. Així, en lloc de
fer un contracte als substituts/tes per les mateixes hores i
el mateix salari que el professor/a a qui substitueixen, se’ls
fa un contracte per un 15 % menys d’hores i un 15%
menys de salari. Un fet que implica que persones amb la
mateixa feina i mateixa titulació estiguin cobrant quantitats
molt diferents i que el professorat substitut no pugui
assumir totes les tasques que feia la persona substituïda,
ja que la seva jornada és més curta, amb la
conseqüència que, o bé aquestes tasques es queden
sense fer o bé les ha d’assumir la resta del professorat.
Finalment, en uns moments en què la pobresa infantil se
situa en un 25 %, es neguen beques de menjador i de
llibres de text a molts infants, s’institucionalitza la
carmanyola i es redueixen tant les subvencions a les
AMPA com els diners per al funcionament dels centres.
Alhora, s’augmenta el cost del material escolar; es
redueix en un 53% l’aportació de la Generalitat a les
escoles bressol; es retallen els programes de
qualificació professional, les escoles de música, els
serveis educatius i les cuidadores i auxiliars per a
l’alumnat amb necessitats educatives especials;
s’introdueix una taxa per al jovent que vol estudiar FP i
la Universitat queda cada cop més lluny de la gent amb
pocs recursos econòmics.
Cal repetir que totes aquestes mesures, a més de ser
totalment injustes, no resolen els problemes de l’escola
sinó que els agreugen. Recauen sobre els sectors més
desafavorits i no serveixen per sortir de la crisi. El diner
públic ha de servir per consolidar una educació pública i
de qualitat i no pas per rescatar els bancs.
DEMANEM:
· Que les substitucions siguin nomenades des del
primer dia.
· Que es facin contractes per als substituts/es del
100% de l’horari i del salari.
· Que es retirin les mesures aplicades els últims anys
i que es redueixin tant les hores lectives del
professorat com el nombre d’alumnes per aula.
· Que es contractin totes les vetlladores i altres
especialistes per atendre l’alumnat amb dificultats.
· Que s’augmentin les beques de menjador i de
transport.
· Que s’eliminin les taxes a l’FP.
· Que disminueixi el cost de les matrícules a la
Universitat, per tal que tothom hi pugui accedir.
PER LA DIGNITAT I LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) us convoquem a tots i totes a la
MANIFESTACIÓ
El dissabte, 27 d’octubre, a les 18 hores a la Pl. d’Urquinaona (Barcelona)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)- Associació de Mestres Rosa
Sensat (AMRS)- Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES)- Federació d’Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)- Federació d’Ensenyament de CCOO- Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)- FETE-UGT- Sindicat d’Estudiants (SE)- Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC)- USTEC·STEs (IAC)

dimecres, 3 d’octubre de 2012

CONSEQÜÈNCIES DE LES RETALLADES A L'INSTITUT

Benvolgudes famílies:

L'ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes d'una política de retallades molt agressiva que fa perillar seriosament el seu caràcter de servei públic.

Com a conseqüència d'aquestes retallades i, en concret, de l'augment de les hores lectives i de permanència del professorat, l'Institut Domènec Perramon ha perdut cinc places de professors en dos anys, la qual cosa representa més del 10% del claustre. A més a més, hem perdut un grup i fins a quatre matèries optatives a l'ESO i al batxillerat, entre elles el grec, que ha comportat que 8 alumnes de 1r de Batxillerat s'hagin de matricular a l'Institut Obert de Catalunya per fer aquesta matèria, i també el francès, que no es podrà oferir ni a l'ESO ni al batxillerat.

Les retallades també afecten l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. La supressió d'una plaça de psicopedagogia comporta inevitablement una manca de mitjans per ajudar a aquests alumnes.

A tot això s'hi ha d'afegir l'augment d'alumnes per aula, aproximadament un 20%, que implica més massificació, menys professorat per alumne i molta més dificultat d'atendre l'alumnat amb dificultats.

Seguint amb el nostre centre, tot i tenir més de 100 alumnes a 1r d'ESO només ens han concedit 3 grups, el que ha obligat a crear el 4t grup en detriment d'hores de diversitat. El segon curs de batxillerat també ha patit l'augment de "ràtios", no concedint l'administració un segon grup, tal i com seria desitjable donat el nombre d'alumnes matriculats, 39.

També afectarà molt negativament el fet que no es cobreixin els primers 10 dies lectius de baixa, ja que s'hauran de cobrir amb professorat de guàrdia que no impartirà l'assignatura. Aquest professorat substitut que finalment acabarà cobrint les baixes de més de 10 dies no farà ni tutories, ni reunions de coordinació d'equips docents, ni guàrdies ni cap altra hora que no sigui lectiva, ja que el Departament ha anunciat la no retribució d'aquestes hores.

A més a més, la reducció de pressupostos afectarà, de manera important, el funcionament dels centres, les beques i ajudes a l'estudi que es redueixen a la meitat, les subvencions a les AMPES, els Programes de Qualificació professional, a l'alumnat de l'FP de grau superior, que haurà de pagar una taxa de 360€, i als serveis educatius i vetlladors per als alumnes amb NEE atès que la partida per contractar aquests professionals es redueix a la meitat.

Aquestes retallades fan retrocedir l'ensenyament públic a la situació de fa 30 anys.

Malgrat totes aquestes dificultats, farem tots els esforços necessaris, com sempre hem fet, per superar aquestes mancances, ja que creiem que l'ensenyament públic i de qualitat és una eina essencial per a la igualtat d'oportunitats.

Per tant, tot i la pretensió de l'Administració de presentar com a “normal” una situació excepcionalment precària, volem evidenciar que aquest curs NO COMENÇA AMB NORMALITAT.

Una salutació cordial:
El claustre de l'IES Domènec Perramon.