dilluns, 12 d’octubre de 2009

Assemblea General Ordinaria

Posar en coneixement de tots els membres de l'AMPA que celebrada la AGO el dia 8 d'octubre de 2009 en l'IES, ja es troba disponible en el Grup AMPA la corresponent proposta d'acta de dita assemblea.

Fulls d'autoliquidació

Des de l'AMPA es vol informar què en les reunions de curs que s'han efectuat en l'IES, s'han repartit un fulls d'autoliquidació, els quals una vegada emplenats amb les dades de correu electrònic i altres, s'han recollit per l'IES en aquell mateix moment.

Aquests fulls eren una proposta d'autoliquidació per a fer efectiu el pagament de la quaota de l'AMPA, materials i taquilles, en el moment que s'havien de fer i abans de fer efectiu el pagament davant la caixa d'estalvis, cosa que es va fer messos abans, no era un document per lliurar en les reunions de curs, fet que ha originat confusions sobre el pagament i nombroses consultes al respecte.

Ara ens trobem pendents d'obtenir aquestes dades per poder disposar d'un sistema eficaç per posar-nos en contacte amb totes les mares i pares de l'AMPA, una vegada recollides totes les adreces de correu electrònic.

L'IES ja ha utilitzat aquestes adreces per enviar la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària, fet que ha suposat que aquells que no han facilitat les dades no hagin rebut la convocatòria, la qual, per altre part, s'havia demanat fer via document lliurat als alumnes.