divendres, 14 de març de 2014

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
DESPLEGAMENT DEL CALENDARI  DE LA COMISSIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE L’AMPA DE L’INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON
Benvolguts pares i mares,
Per tal que es desenvolupi correctament la recollida i l’entrega de llibres de text reutilitzats a l’institut i perquè s’acompleixin els terminis previstos, us demanem que respecteu el calendari amb les següents dates previstes:
·         Del 16 al 27 de juny l’AMPA recollirà els llibres que els alumnes han utilitzat durant aquest any i que s’adhereixin a aquesta campanya.

·         Del 16 de juny al 5 de juliol l’AMPA revisarà els llibres lliurats pels alumnes (en cas que es consideri que un llibre de text no està en bones condicions per ser reutilitzat s’avisarà l’estudiant per informar-lo).

·         Del 7 al 11 de juliol es farà entrega dels llibres de text reutilitzats, a tots els estudiants que han  aportat llibres per a l’intercanvi, (llibre per llibre). En el cas que en algun curs no hi hagi prou llibres  per fer l’intercanvi es repartiran equitativament.

·         Els alumnes que faran Primer d’ESO podran comprar els llibres de text de segona mà a 10€, i els llibres de lectura a 5€.
Per  comprar aquest llibres, primer s’hauran d’apuntar al projecte omplint un full que ja farem arribar a les famílies dels alumnes que faran primer d’ESO.
·      Als alumnes de quart d’ESO, per cada llibre de text que entreguin se’ls pagaran 10€, i per cada llibre de lectura lliurat, 5€. (Els llibres han d’estar en bon estat)
·      Els Alumnes de batxillerat que vulguin deixar llibres se’ls pagaran a 10€,i els llibres rebuts els vendrem a 10€.
·         Quan es recullin els llibres , es podrà omplir el full de comanda dels  que  faltin per poder-lo tramitar a l’empresa distribuïdora.
·         La venda i recollida de les comandes realitzades a COMERCIAL GIRONA seran els dies 2 i 3 de setembre de 10’30h a 13’30h i de 15h a 17’30h.

El PUNT  de recollida de llibres de text serà DESPATX DE L’AMPA: dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13h; i dimecres i divendres de 16 a 18h.

Aquest any L’AMPA distribuirà carnets de soci per totes les famílies que hagin pagat totes les quotes. Aquest carnet s’entregarà quant es tornin els resguards del banc a secretaria a l’hora de fer la matricula.

Per participar en totes les activitats de L’AMPA, sempre s’haurà de presentar el carnet