dilluns, 27 de setembre de 2010

divendres, 3 de setembre de 2010

ASSEMBLEA GENERRAL ORDINÀRIA


AMPA INSTITUT DOMÉNEC PERRAMON
ASSEMBLEA GENARAL ORDINÀRIA
Des de L'AMPA DE L' INSTITUT DOMÉNEC PERRAMON us convoquem a l'assemblea general ordinària, el dimecres dia 8 de setembre de 2010, a les 19'30 hores amb primera convocatòria i a les 20 hores en segona convocatòria.
La reunió tindra lloc a L'INSTITUT amb el següent ordre del dia:
  1. Estat de contes
  2. Activitats extra escolars
  3. Menjador escolar
  4. Composició de la junta
  5. precs i preguntes

L'ampa junt amb l'equip directiu, l'equip de professors, secretaria, consergeria i personal de neteja i manteniment treballem per l'interes dels nostrès fills i filles.

Participant en les reunions i assemblees, escoltant i aportant idees, aconseguirem millorar el nostre centtre educatiu.

ens podeu fer consultes al nostre bloc: http://ampaiesdp1.blogspot.com

Tam be ens podeu fer consultes als nostres correu, o be trucar al telèfon de L'ampa.

JUNTA DE L'AMPA