dilluns, 28 de desembre de 2009

ASAMBLEA GENARAL ORDINARIA

1 de Desembre 09Benvolguts

Mares i Pares

Us informem que en l'assemblea del día 1 de Desembre, es va aprovar la nova junta de l'AMPA.


Amb l'ordre seguent;


President------------------------Xavi Suñé

Secretaria---------------------Silvana Herce

Tesorera---------------------Sara González

Vicepresident-------------------José Castro

Vicesacretari-------------------Juan F Nieto

Vocalia Convivència-------------Emilio Ortiz

Vocalia Taquilles---------------Susi Cañadas

Vocalia Menjadors---------------José Castro

Vocalia esports i Taquilles---Monica Serrano

Vocalia Agenda i Llibres-----------Tonia Vila


Per contactar amb nosaltres podeu trucar al telèfon: 644577260

També podeu enviar correu electronic a: ampa.ies.dp@hotmail.com

ampa.ies.dp@gmail.com

Des de l'AMPA esperem les vostres propostes per millorar tot allò que creieu que es pot fer o millorar, propostes d'activitats que us podrien interessar etc.

L'AMPA esta oberta a totom.dissabte, 5 de desembre de 2009

dilluns, 12 d’octubre de 2009

Assemblea General Ordinaria

Posar en coneixement de tots els membres de l'AMPA que celebrada la AGO el dia 8 d'octubre de 2009 en l'IES, ja es troba disponible en el Grup AMPA la corresponent proposta d'acta de dita assemblea.

Fulls d'autoliquidació

Des de l'AMPA es vol informar què en les reunions de curs que s'han efectuat en l'IES, s'han repartit un fulls d'autoliquidació, els quals una vegada emplenats amb les dades de correu electrònic i altres, s'han recollit per l'IES en aquell mateix moment.

Aquests fulls eren una proposta d'autoliquidació per a fer efectiu el pagament de la quaota de l'AMPA, materials i taquilles, en el moment que s'havien de fer i abans de fer efectiu el pagament davant la caixa d'estalvis, cosa que es va fer messos abans, no era un document per lliurar en les reunions de curs, fet que ha originat confusions sobre el pagament i nombroses consultes al respecte.

Ara ens trobem pendents d'obtenir aquestes dades per poder disposar d'un sistema eficaç per posar-nos en contacte amb totes les mares i pares de l'AMPA, una vegada recollides totes les adreces de correu electrònic.

L'IES ja ha utilitzat aquestes adreces per enviar la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària, fet que ha suposat que aquells que no han facilitat les dades no hagin rebut la convocatòria, la qual, per altre part, s'havia demanat fer via document lliurat als alumnes.

dimarts, 15 de setembre de 2009

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Benvolguts
Mares i pares,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AMPA, la qual tindrà lloc el proper 8 d’octubre de 2009, a les 19.45 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a la biblioteca de l’Institut amb el següent ordre del dia:

1. Estat de comptes
2. Suport activitats i projectes de Centre
3. Renovació Junta
4. Precs i preguntes

Per l’interés de les nostres filles i fills que t’encoratgen a participar-hi activament.

Ho podeu fer en el sí de l’Àssemblea General (a la qual us esperem) i en les reunions de l’AMPA, presencialment en aquestes o mitjançant el correu electrònic AMPA.IES.DP@gmail.com.

Junta de l’AMPA

dimarts, 8 de setembre de 2009

Informació

L'AMPA informa que s'han produït algunes disfuncions en el procediment de retorn de dipòsits en les taquilles, les quals han quedat solucionades hores d’ara.

De la mateixa forma i d'acord la legislació vigent, s’ha procedit a nominar per part de la Junta un nou representant de l’AMPA davant el Consell Escolar per tal de cobrir la baixa del President de l'AMPA, representant fins ara en el Consell, atès que a partir de finals del curs passat va tenir que deixar el càrrec.

En breu tots els socis rebran convocatòria d’Assemblea General, la qual hi ha previst celebrar a l’octubre, per tractar aquest i d’altres temes d’interès per a totes les mares i pares.
Tanmateix us informen que el proper dia 9 es reuneix el Consell Escolar, del qual es donarà deguda compte en l'AGO d'octubre.
Salutacions