diumenge, 16 de novembre de 2008

Eleccions Consell Escolar 2008

Atès que s'han de renovar la meitat dels membres del Consell Escolar del centre, esté previst realitzar l'elecció el proper dia 27 de novembre de 2008, d'acord amb la convocatòria efectuada a l'efecte.

Amb aquest motiu, el director del IES ha enviat una carta a totes les mares i pares d'alumnes en la qual es dóna compte d'aquesta convocatòria.

Des de l’AMPA us encoratgem a tots a participar-hi. El Consell Escolar és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i l'Ajuntament. PARTICIPA i VOTA