diumenge, 14 d’abril de 2013

REUTILITZEM ELS LLIBRES DE TEXT

Enguany l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon ha creat la Comissió per a la Reutilització de Llibres de Text per tal que es pugui formar una xarxa sòlida que impliqui el major nombre d’alumnes possible en l’intercanvi dels llibres de text.
És per això que aquesta Comissió s’encarregarà de recollir els llibres que els i les alumnes hagin fet servir aquest curs i, a canvi, els proporcionarà els llibres que hagin d’utilitzar el curs vinent. Amb això aconseguirem:


  • Un estalvi economic considerable per a les famílies, que pot arribar fins a un 80% del PVP si s’intercanvia tot el lot de llibres d’un curs.
  • Les i els alumnes de l’Institut prenen consciència de la importància de reciclar i reutilitzar les coses i s’hi impliquen ells mateixos.
  • Respecte per al material escolar: no s’han d’estripar els llibres, ni guixar-los ni escriure amb bolígraf. En definitiva, s’aprèn a cuidar els llibres de text.

Us animem a tots i a totes a participar-hi activament! També ens caldran pares i mares, així com estudiants del mateix institut, voluntaris. Gràcies.

 
PASSES A SEGUIR EN EL PROCÉS D’INTERCANVI DE LLIBRES DE L’INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON
  1. Recollida de llibres: s’obrirà un període de temps perquè alumnes i famílies puguin lliurar els seus llibres en un lloc designat per l’AMPA. Prèviament, els pares han d’haver revisat els llibres per veure si estan en bon estat i, per conseqüent, es poden entregar a l’AMPA.
  2. Els llibres que es volen intercanviar s’han de posar en una bossa i es deixaran en un dels llocs indicat
  3. Al lloc on s’entregui el lot de llibres s’omplirà un full amb les dades de l’alumne i es marcaran les caselles dels llibres que es lliuren.
  4. L’AMPA revisarà els llibres i els classificarà. Si algun llibre està en mal estat, la Comissió ho comunicarà als propietaris del llibre.
  5. Quan acabi el termini d’entrega de llibres us comunicarem el dia que podeu passar a recollir els llibres i podeu fer comanda dels llibres nous que us faltin.

NOTA A PART: Els professors han de demanar a tots els alumnes que lliurin els llibres de lectura a l’AMPA. Aquests llibres passaran a ser propietat de l’AMPA. Des d’aquest moment en endavant els llibres de lectura no els hauran de comprar els pares, sinó que serà l’AMPA que els proporcionarà.