dimarts, 15 de setembre de 2009

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Benvolguts
Mares i pares,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AMPA, la qual tindrà lloc el proper 8 d’octubre de 2009, a les 19.45 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a la biblioteca de l’Institut amb el següent ordre del dia:

1. Estat de comptes
2. Suport activitats i projectes de Centre
3. Renovació Junta
4. Precs i preguntes

Per l’interés de les nostres filles i fills que t’encoratgen a participar-hi activament.

Ho podeu fer en el sí de l’Àssemblea General (a la qual us esperem) i en les reunions de l’AMPA, presencialment en aquestes o mitjançant el correu electrònic AMPA.IES.DP@gmail.com.

Junta de l’AMPA

dimarts, 8 de setembre de 2009

Informació

L'AMPA informa que s'han produït algunes disfuncions en el procediment de retorn de dipòsits en les taquilles, les quals han quedat solucionades hores d’ara.

De la mateixa forma i d'acord la legislació vigent, s’ha procedit a nominar per part de la Junta un nou representant de l’AMPA davant el Consell Escolar per tal de cobrir la baixa del President de l'AMPA, representant fins ara en el Consell, atès que a partir de finals del curs passat va tenir que deixar el càrrec.

En breu tots els socis rebran convocatòria d’Assemblea General, la qual hi ha previst celebrar a l’octubre, per tractar aquest i d’altres temes d’interès per a totes les mares i pares.
Tanmateix us informen que el proper dia 9 es reuneix el Consell Escolar, del qual es donarà deguda compte en l'AGO d'octubre.
Salutacions