divendres, 13 de juny de 2008

Taquilles

L’AMPA garanteix que el proper curs tothom tindrà taquilles.

Amb motiu de la reparació i canvi de panys en les portes, per tal de dotar-les de major fiabilitat i seguretat i el fet que les noves taquilles amb combinació no han donat el resultat esperat, és imprescindible efectuar el manteniment de totes les taquilles amb les seves claus. Per aquest motiu, és del tot imprescindible que l’AMPA disposi de totes les claus de les taquilles.

Les claus s’han de donar a consergeria (us faran un rebut) del 9 al 25 de juny. El 25 de juny serà l’últim dia que es recolliran claus. Qui no les hagi entregat en aquest termini perdrà els 30 € de dipòsit. Atès que les tasques de manteniment, reparació i adequació no es poden aturar, s’entendrà com a donació tot el que quedi a l’interior de les taquilles (llibres), llevat d’efectes personals, els quals restaran a disposició dels seus propietaris.